Bedrijfsstrategie

Een bedrijfsstrategie is belangrijk voor een organisatie om de koers voor de lange termijn te bepalen. Het geeft een organisatie richting en houvast bij besluitvormingen in de komende jaren.

Wat is een bedrijfsstrategie? *

De Boston Consulting Group maakte in de jaren 70 van bedrijfsstrategie het middelpunt van management. Marketinggoeroe Michael Porter publiceerde in 1980 het boek “Competitive Strategy” waardoor de aandacht voor strategie steeds groter werd. Het zorgde ervoor dat bedrijfsstrategie een plek op de managementagenda kreeg.

Michael Porter stelt dat een selectie van activiteiten waarmee de organisatie zich onderscheidt in de markt, de strategie omvat. Volgens Kaplan en Norton is strategie echter geen losstaand managementproces, maar een onderdeel in een reeks die begint bij een missie en eindigt bij de operationele uitvoering.

In een bedrijfsstrategie worden de doelstellingen voor de periode van 3 tot 5 jaar uiteengezet. Ook wordt beschreven hoe de organisatie deze doelen wil bereiken.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsstrategie? *

Naast richting en houvast bij besluitvormingen levert een goede bedrijfsstrategie nog een aantal voordelen op.

  • Een heldere koers waar de organisatie naar toe wil.
  • Duidelijkheid en helderheid motiveert werknemers en maakt ze enthousiast.
  • Met een strategie kan een bedrijf zich onderscheiden.
  • Een strategie vereenvoudigd het keuzeproces vergroot het succes. Het is richtingbepalend voor alle beslissingen in de komende jaren.
  • Het formuleren van een bedrijfsstrategie geeft een moment van bezinning. Het laat een onderneming kijken naar de eigen positie in de markt. Middels reflectie worden de sterkte en zwakte van een bedrijf in kaart gebracht.

Waar bestaat een bedrijfsstrategie uit? *

Het fundament van een bedrijfsstrategie wordt in de basis gevormd door een missie en een visie. Verder bevat een goede bedrijfsstrategie de volgende onderdelen:

  • Missie
  • Visie
  • Doelstellingen
  • Strategisch plan
  • Operationele uitvoering